InformacjaKomunikat Prefektury Domu Papieskiego – “WEJŚCIE WOLNE, BEZ BILETU”
Prefektura Domu Papieskiego wydała komunikat, w którym ogłasza, że w Kanonizacji Błogosławionych: Jana XXIII i Jana Pawła II, w niedzielę 27 kwietnia 2014 roku, uczestniczyć będą mogli ci wszyscy, którzy znajdą miejsce na Placu Świętego Piotra, na Placu Piusa XII i w ulicy Via della Conciliazione, bez potrzeby żadnego biletu. Ponieważ już się to zdarzyło przy innych okazjach, przestrzega się wiernych przed “tzw. odsprzedawcami biletów” i przed wyłudzaniem pieniędzy ze strony jakiś “agencji” czy “operatorów turystycznych”, którzy będą proponować uzyskanie biletu. Przypomina się także, że ewentualne bilety (wejściówki) na uczestnictwo w audiencji albo w celebracjach, którym przewodniczył będzie Ojciec Święty, są całkowicie bezpłatne (gratisowe).
Miejsca Przyjeć i punkty informacji turystycznej w Rzymie Stolicy
Komunikat Oficjalny – Rzym Stolica
Od 26 do 28 kwietnia 2014, będą usytuowane 3 dodatkowe tymczasowe miejsca przyjęć:
 • Na terenie Bazyliki “Santa Maria Maggiore”
 • Na placu “Piazza del Popolo”
 • Na placu “Piazza Risorgimento”
Do przyjęć w/w punktach będzie zatrudnionych 25 operatorów, także personel mówiący w różnych językach, od godz. 8.00 do godz. 22.00.
PIT (Punkt Informacji Turystycznej) wydłuża godziny otwarcia w dniach 26 i 27 kwietnia 2014 aż do godz. 22.00, w następujących miejscach:
 • PIT [na dworcu] Stazione Termini”
 • PIT [przy ulicy] Via dei Fori Imperiali
 • PIT [przy zamku Św. Anioła] Castel S. Angelo
 • PIT [na placu] Piazza delle Cinque Lune
Do pracy Punktów Informacji Turystycznej zorganizowanych na ten czas zostaną dołączone następujace PIT stałe:
 • [przy ulicy] Via Marco Minghetti (angolo [na rogu ulicy] v. del Corso)
 • [przy ulicy] Via Nazionale (altezza Palazzo delle Esposizioni)
 • [na lotnisku] Fiumicino Aeroporto (Arrivi Internazionali [Przyloty Międzynarodowe] Terminal T3)
 • [na lotnisku] Ciampino Aeroporto (sala ritiro bagagli Arrivi Internazionali [w Sali odbioru bagażów Przylotów Międzynarodowych])
Gigantyczne Ekrany Telewizyjne
Organizacja Rzymska zajmująca się Pielgrzymami i Pielgrzymkami “Opera Romana Pellegrinaggi” zatroszczy się o przygotowanie i ustawienie kilku Gigantycznych Ekranów Telewizyjnych w całym Centrum Historycznym Rzymu począwszy od Wielkiego Tygodnia i kontynuatywnie aż do 28 kwietnia, właśnie, żeby dać pielgrzymom, turystom a także samym Rzymianom, możliwość uczestniczenia w tych spotkaniach religijnych przewidzianych z okazji Kanonizacji.
Komunikcja Miejska Środkami Transportu Publicznego na ien 26 i 27 kwietnia 2014
Per informazioni aggiornate:
Kolej Miejska METRO [Linia “A” i “B” no-stop od godz. 5,30 w sobotę 26 kwietnia do pół godziny po północy w noc z niedzieli 27 na poniedziałek 28 kwietnia 2014
Linia [autobusowa] o numerze 64 będzie kursować 24 godziny na okrągło od 13 kwietnia 2014 do Pierwszego Maja.
Jest gotowy nadzwyczajny plan na wydarzenie, które oczekuje Rzym pod koniec kwietnia, t.j. uroczystość kanonizacji Jana XXIII e Jana Pawła II. Został on zaprezentowany we wtorek 1 kwietnia 2014 przez burmistrza Marino i przez asesorów Leonori i Improta: "W oparciu o kalkulacje rezerwacji w hotelach i doświadczeń z przeszłości - powiedział Marino - od Wielkiego Tygodnia do Pierwszego Maja będziemy mieli napływ [przewinie się] ok. 3 milionów osób. Konkretną wielkość tej liczby – precyzował dalej burmistrz – będziemy mieli z pewnością w bezpośredniej bliskości wydarzeń".
W celu uzyskania informacj uaktualnionych (kliknij link obok): muoversiaroma.it
Obrona/Ochrona Ludności Cywilnej
Od 25 do 27 kwietnia 2014 jest przewidzianych do dyspozycji ok. 2.630 wolontariuszy H24 na 2 turnusy po 12 godzin, którzy będą zabezpieczać różne obszary dotyczące [wydarzeń związanych z kanonizacją], według planu specjalnie opracowanego, także w porozumieniu z orgnizacją “ARES 118”. Jest przewidziana dystrybucja (rozdawanie) ok. 4.000.000 butelek wody.
Niepełnosprawni
UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati [Zjednoczenie Narodowe Transportu Chorych]) zapewni dostęp do czynności religijnych, przewidując usługę eskortowania osób niepełnosprawnych, które zgłoszą taka potrzebę na celowo utworzony “zielony numer”: 800062026. Będą usytuowane trzy punkty odniesienia: Sant’Uffizio, Trasportina, Piazza Risorgimento. Zejście/wysiadanie niepełnosprawnych z autobusów będzie miało miejsce przy ulicy “Via Porta Cavalleggeri”.
Środki Zapobiegawcze Ochrony Zdrowia
A.R.E.S. 118 (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria [Przedsiębiorstwo Regionalne Pogotowia Sanitarnego]) opracowało plan Ochrony Zdrowia na okoliczność i czas wydarzeń [związanych z kanonizacją, n.d.tr.] według skali przewidywanego napływu osób. W sumie będą aktywne [dostępne], na dzień 27 kwietnia 2014, następujace środki zarezerwowane: 1 namiot /cod. biały; tzn. dla zabiegów niekrytycznych/; 13 punktów zaawansowanej pomocy lekarskiej; 5 punktów reanimacyjnych; 42 karetki Pogotowia Ratukowego z wyposażeniem zaawansowanym; 64 karetki Pogotowia Ratunkowego z wyposażeniem podstawowym; 81 zespołów ratowników; 5 punktów dla matek z dziećmi; 2 samochody wyposażone do koordynacji niesienia pomocy medycznej; 4 samochody medyczne i 3 Zespoły do Interwencji Krytycznych.
Ulica “Via dei Fori Imperiali”
Ulica “Via dei Fori Imperiali” (od Placu “Piazza Venezia” do Placu “Piazza del Colosseo”) od 18 kwietnia 2014 - do godz. 19.00 dnia 4 maja 2014 będzie zarezerwowana tylko dla pieszych.
Plan Specjalny AMA (Azienda Municipale Ambiente [Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta – n.d.tr.])
AMA, na dni 26, 27 e 28 kwietnia, opracowała plan odnośnie “kabin WC”, który przewiduje ustawienie WC (chemicznych) w punktach gdzie – jak się przypuszcza - będzie największy napływ/przepływ osób: na obszarze [wokół Placu Św. Piotra] San Pietro i [ulicy] Via Conciliazione a także na obszarach bezpośrednio do nich przylegających, na obszarach [Centrum Historycznego] Centro Storico, gdzie zostaną ustawione Gigantyczne Ekrany Telewizyjne, w pobliżu głównych miejsc kultu, w strefie parkingów autobusowych, stacji Metra i stacji kolejowych, a także w punktach pomocy lekarskiej zaawansowanej – przygotowanych przez “ARES 118”. Będą ponadto do dyspozycji ubikacje – WC, które znajdują się już na stałe na obszarze San Pietro, Terme di Caracalla, San Giovanni, Piazza del Popolo, Colosseo, Via del Tridente, San Paolo i Piazza Navona. W sumie jest to 980 WC chemicznych (wśród których 147 także dla niepełnosprawnych, jak to przewiduje norma prawna aktualnie obowiązujaca) we wszyskich obszarach, które wydają się mieć największą potrzebę tego typu, 439 w strefie S. Pietro (66 dla niepełnosprawnych) i 541 na obszarach zewnętrznych (81 dla niepełnosprawnych). AMA przygotuje, poza tym, 20 struktur w ciągłej gotowości operacyjnej w 4 makro obszarach ustalonych w strefie San Pietro/Via della Conciliazione, oprócz stałych miejsc zewnętrznych przy [moście] Ponte Vittorio Emanuele II, stacji Metra: Ottaviano, Cipro i Lepanto, stacji kolejowej San Pietro i parkingu autobusowego przy [alei] Largo Cardinal Micara i [ulicy] Via delle Fornaci. Te miejsca [w których będą WC] będą operatywne od godz. 7.00 aż do zakończenia/wypełnienia ich koniecznego zadania, po to aby zadośćuczynić utrzymaniu i odzyskaniu godnego stanu czystości miejskiej we właściwych obszarach.
Schemi per la Veglia di Preghiera del 26 aprile 2014
Veglia di preghiera in preparazione alla canonizzazione dei Beati Pontefici Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

L’ufficio Liturgico della Diocesi di Roma, in vista della canonizzazione dei Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II propone tre schemi a scelta per l’animazione di una Veglia di preghiera che aiuti i fedeli a prepararsi a questo evento di Grazia.

Si possono esporre alla pubblica venerazione le reliquie e le immagini dei due Beati, che saranno poste nell’aula liturgica o in presbiterio, ma non sull’Altare. Le reliquie e le immagini possono essere ornate con fiori e lumi e incensate all’inizio della veglia, insieme con l’Altare e la croce.

Schemi di Preghiera
Schemi di Preghiera in Arabo e Portoghese

Links